ثبت شکایت بیمه شدگان

همه بیمه شدگان بیمه سلامت ایران می توانند از طریق این فرم اقدام به ثبت شکایت خود نمایند

اطلاعات شما

1- نام*
2- نام خانوادگی*
3- تلفن همراه*

در روند بررسی شکایت، وضعیت شکایت به تلفن همراه شما پیامک خواهد شد. لطفا یک تلفن همراه فعال وارد کنید
4- کد ملی*
اتباع خارجه دارای کد فراگیر
مرحله بعد
بازگشت به صفحه اصلی